Manēžas

Māmiņai apdarāmi darbi un jānovēršas uz mirkli no sava mazuļa? Lai bērns varētu droši rotaļāties, nepieciešama droša vide. Bērna ievietošana manēžā uz brītiņu ļauj māmiņai neuztraukties, ka mazulis varēs piekļūt kādam bīstamām vietām istabā māmiņai nemanot.